Cookie en privacybeleid

Therapiepraktijk de Herberg, gevestigd aan Assumburg 8, 8226RB Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.therapiepraktijkdeherberg.nl
Assumburg 8, 8226RB Lelystad
0617813465
Mevr. I.J. van der Drift is de Functionaris Gegevensbescherming van Therapiepraktijk de Herberg. Zij is te bereiken via info@therapiepraktijkdeherberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Therapiepraktijk de Herberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer en E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of tijdens consulten.
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in uw dossier:
Therapiepraktijk de Herberg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– godsdienst of levensovertuiging
– seksuele leven indien relevant voor de behandeling
– psychische gezondheid en gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Therapiepraktijk de Herberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– In het kader van de behandeling

Geautomatiseerde besluitvorming
Therapiepraktijk de Herberg neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Therapiepraktijk de Herberg) tussen zit. Therapiepraktijk de Herberg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

#use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Therapiepraktijk de Herberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:20 jaar conform wetgeving.

#retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden
Therapiepraktijk de Herberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Therapiepraktijk de Herberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Therapiepraktijk de Herberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@therapiepraktijkdeherberg.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Therapiepraktijk de Herberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer dit het omgaan met persoonsgegevens betreft. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. U kunt ten alle tijden een klacht indienen over het professioneel handelen via de klachtenorganisatie waarbij ik ben aangesloten, de SCAG.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Therapiepraktijk de Herberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijkeigenaar via info@therapiepraktijkdeherberg.nl