EBL

Emerging Body Language, oftewel, Scheppende Lichaamstaal is een methode voor diagnostiek en behandeling ontwikkeld door Marijke Rutten Saris PhD. De methode maakt het mogelijk om systematisch lichaamstaal te analyseren aan de hand van filmopnames. Het is een prachtige methode om gericht te werken aan het verbeteren van de interactie tussen ouder en kind. Denk aan de relatie tussen een ouder en een zoon/dochter, waarbij de ouder de relatie wil verbeteren en bereid is te kijken naar diens eigen aandeel in de interactie.

EBL geeft inzicht in het interactiepatroon en biedt vervolgens handvaten voor het beïnvloeden van de interactie.

Zo kan het duidelijk worden dat het kind met zeer kleine signalen weigert, waardoor de ouder ongewild vaak over de grenzen van het kind gaat. Het kind gaat vervolgens lastig gedrag vertonen.

Of het blijkt voor een ouder heel moeilijk te zijn om wederkerigheid in de relatie met zijn of haar kind te ervaren. EBL helpt dan om het interactie patroon te analyseren en om het patroon te beïnvloeden zodat er meer wederkerigheid en gezamenlijk genieten kan ontstaan.

EBL kan behulpzaam zijn in alle relaties, maar voegt veel extra’s toe wanneer het kind van de ouder (nog) niet kan spreken of een laag niveau heeft. Lichaamstaal is namelijk altijd aanwezig en kan altijd benut worden voor het contact.