Algemene voorwaarden

Afspraken:

Een afspraak dient in elk geval 48 uur voor aanvang van de afspraak worden afgezegd, of verzet te worden. Wordt een afspraak niet op tijd wordt afgezegd of verzet, dan wordt de helft van de sessie in rekening gebracht. Op een zo kort termijn is zelden een ander in te plannen.

Betaling:

De rekening wordt achteraf, per e-mail (pdf bestand) aan u verstuurd. De rekening dient binnen 12 dagen voldaan te worden. U kunt, als u hierom verzoekt, de factuur ook via de post ontvangen. De ontvangen rekening kunt u zelf –voor zover uw polis dit toestaat- declareren bij uw zorgverzekeraar. Sinds het voorjaar van 2021 ben ik aangesloten bij de NVPA en het RBCZ. Dit betekent dat cliënten met een aanvullende verzekering voor aanvullende geneeswijzen vaak een deel van de kosten voor het consult vergoed krijgen.

Wanneer de rekening niet wordt betaald binnen 14 dagen stuur ik u een herinnering. Ik houd mij tevens het recht voor om dan de behandeling (eventueel tijdelijk) te staken.

Klachten:

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling of de gang van zaken. Ik vraag u dan dit aan mij te laten weten. Dat kan per telefoon, tijdens een ontmoeting of per email. Graag wil ik dan met u in gesprek gaan. Ik wil de aard van uw klacht begrijpen en zoeken naar een oplossing. Mocht het na een gesprek voor u van belang zijn om een officiele klacht in te dienen, dan kan dat via de NVO en de SCAG.

Ik ben geregistreerd bij de NVPA, de Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal Therapeuten. Via de NVPA ben ik aangesloten bij de klachtenorganisatie SCAG. Via de  NVO en het Kwaliteitsregister Orthopedagoog Generalist kan eveneens een klacht worden ingediend.