EMDR

Behandeling met behulp van Eye Movement Desensitization and Reprocessing kan bij een breed scala aan psychische klachten ingezet worden. EMDR is vooral bekend geworden als trauma therapie. Denk aan mensen die een psychisch trauma hebben opgelopen na een voor hen heftige ervaring zoals geweld, een ongeluk, een overval, noodzakelijke nare medische behandelingen, misbruik en mishandeling. Het kan dus gaan om een eenmalig incident, maar ook om een reeks van incidenten. Voor hen die na deze ervaring(en) alsmaar in een te grote alertheid blijven verkeren of daar steeds weer in raken, kan EMDR een goede behandelvorm zijn. Ook voor mensen die regelmatig overvallen worden door nare herinneringen of angstbeelden kan EMDR behulpzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een zwangere die belastende herinneringen heeft aan een eerdere bevalling. Het is dan zorgzaam om de oude herinnering minder stressvol te maken met EMDR zodat de zwangere vrouw zich daarna op de nieuwe zwangerschap kan richten en bij de bevalling van het volgende kindje niet ook nog de zware herinnering meesleept van de vorige bevalling.

Tegenwoordig wordt EMDR ook breder ingezet voor het bereiken van een positiever zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld ontstaat vanuit verschillende gebeurtenissen die leiden tot negatieve kernovertuigingen.  EMDR helpt dan om opruiming te houden en om de ervaringen die hebben geleid tot de negatieve kernovertuiging te verwerken. Denk aan de weerkerende gedacht “ik ben niet de moeite waard”. Deze kernovertuiging kan onderzocht worden en de ervaringen die sterk bij hebben gedragen tot deze kernovertuiging kunnen met EMDR behandeld worden. Daardoor neemt de kracht van de kernovertuiging af.

Voor meer informatie zie Vereniging EMDR Nederland.