Tarief per 1-1-2024

Kennismakingsgesprek/intake (45 min) €60,00
Therapie sessie (60 minuten)

Telefonisch consult (30 min)

€95,00

€55,00

Supervisie & (Herstel-)traject via werkgever per sessie (60 minuten) €100,00

Sinds 1/3/2021 ben ik geregistreerd bij het NVPA. Mijn lidnummernummer kunt u bij mij opvragen. Tevens ben ik aangesloten bij de stichting  RBCZ . Het feit dat ik bij deze organisaties ben aangesloten houdt in, naast een waarborg voor kwaliteit, dat cliënten met een aanvullende zorgverzekering voor aanvullende geneeswijzen een deel van hun kosten vergoed kunnen krijgen. Zie ook NVPA verzekeringen. https://nvpa.org/zorgverzekering