Informatie

PRAKTISCH

Gewoonlijk plan ik op de vrijdagochtenden en donderdagmiddagen afspraken voor de Herberg in. De praktijkruimte is gevestigd aan de Assumburg te Lelystad. De afspraken worden ruim na elkaar gepland omdat er geen wachtruimte is. Zo weet u zeker dat u direct terecht kunt wanneer u aanbelt.

Om de praktijkruimte binnen te gaan moet u een trap op. Mocht dit een probleem voor u zijn, dan kan ik eventueel uitwijken naar een ruimte op de begane grond. Geeft u dit dan alstublieft aan bij de aanmelding voor de intake.

De praktijk en het huis waar de praktijk gevestigd zijn, zijn rookvrij.

BEREIKBAARHEID

De praktijk is goed te bereiken per benenwagen, fiets en auto. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.

Er liggen twee bushaltes op loopafstand van de praktijk: Halte Halte Niënoord (5 min lopen) en Halte Zwartezeestraat (8 min lopen).

Vanaf het treinstation Lelystad neemt u Arriva bus 16 richting Duinbeek-Horst, Halte Niënoord. Of Arriva bus 6 richting Duinbeek, Halte Zwartezeestraat.

RELATIETHERAPIE

Ik werk nauw samen met een psychosociaal therapeut die opgeleid is tot relatietherapeut en ik kan zo nodig gericht doorverwijzen.

WAARNEMER

Ik heb afspraken gemaakt met een NVPA therapeut die mij kan waarnemen als ik onverhoopt lang en/of ernstig ziek zou worden of wanneer ik zou overlijden. Deze waarnemer dient zich aan alle wettelijke regels en regels van de beroepsvereniging te houden zodat u de waarborg heeft dat er ook door een waarnemer netjes met uw gegevens wordt omgegaan. In het geval de waarnemer actief wordt, zal zij met de cliënten van de Herberg contact opnemen en bespreken wat nodig is en wat mogelijk is betreffende de behandeling. Bij langdurige afwezigheid door b.v. ziekte of overlijden neemt de waarnemer in principe de zorg voor het bewaartermijn van uw dossier over.

ZIEKTE

In de afgelopen jaren werd de hulpverlening sterk beïnvloed door de corona epidemie. Ook in de toekomst houd ik mij aan de actuele richtlijnen van het RIVM aan voor wat betreft de omgang met ziekte. Ik ga ervan uit dat zowel bezoekers van mijn Herberg als ikzelf ons inspannen om zo mogelijk tijdig te melden dat er sprake is van ziekte. Op die manier kan er, afhankelijk van het ziektebeeld, afgestemd worden over het al dan niet laten doorgaan van de afspraak.

INFO TARIEVEN

Tariefswijzigingen worden gewoonlijk per 1 januari ingevoerd. Klanten die gestart zijn voor 2024 kunnen gebruik blijven maken van tarieven van 2023, ook in 2024.

KLACHTEN

Mocht u ontevreden zijn over de therapie en alles wat daarmee te maken heeft, dan hoop ik dat samen met u op te kunnen lossen.
Ook ik wil ‘samen-werken’ aan goede zorg. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de zorg die u krijgt. Ik wil dan de oorzaak daarvan wegnemen. Zo voorkom ik dat wat u dwarszit, blijft voortduren of zich herhaalt. En helpen wij elkaar om de zorg te verbeteren.
Welke stappen kunt u zetten?
• Praat over uw klacht met mij, uw behandelaar; Ingrid van der Drift. Dit kunt u zelf doen, of samen met een
wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook
telefonisch of per e-mail voorleggen aan mij.
Ik kan als behandelaar meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals
uitleggen. Ook voor mijzelf als behandelaar is het belangrijk te weten dat er vragen zijn
over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is. Daar kan ik van leren en verbeteringen doorvoeren.
• Als u er toch niet uitkomt met mij, kunt u contact opnemen met de
beroepsvereniging. De beroepsvereniging (NVPA) bespreekt met u de ontstane situatie
en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Zij
respecteren uw privacy.
• Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten-informatieformulier
invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de
klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier
kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.
• Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het
printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het
NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. U kunt het ook opslaan en per e-mail naar
het NVPA toesturen: klachten@nvpa.org
NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier
print!
Alleen met uw toestemming sturen zij uw klacht vervolgens door naar de
coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn
allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.